Kwaliteit

Kwaliteit organisatie

Kwaliteit staat bij BabyCare voorop. Kiezen voor BabyCare is kiezen voor de beste kwaliteit! BabyCare is gecertificeerd volgens de ISO HKZ normen en in het bezit van het internationale certificaat ‘Zorg voor borstvoeding’ van Unicef. De verzorging van u en de baby zijn vastgelegd in protocollen waardoor wordt bereikt dat de werkzaamheden van de kraamverzorgende voornamelijk zijn gericht op uw welzijn en dat van de baby. Daarnaast werkt BabyCare nauw samen met verloskundigen, ziekenhuizen, jeugdgezondheidszorg en lactatiekundigen.

Vanaf het eerste contact merkt u dat u met een professionele organisatie te maken heeft. Kwaliteit laat zich het beste afmeten aan de hoge mate van klanttevredenheid en de uitstekende klanttevredenheidscijfers die wij ontvangen vanuit de cliëntevaluaties.

Ondanks onze inzet en uitstekende kwaliteit kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Probeer eerst in gesprek te gaan met de kraamverzorgende hierover. Soms levert dit een verbetering op of kunnen jullie samen kijken naar een geschikte oplossing. Mochten jullie daar niet uit komen samen, dan mag u dat direct aangeven en regelen wij op uw verzoek een andere kraamverzorgende.

Heeft u een klacht? U mag dit schriftelijk melden bij onze klachtenfunctionaris per mail via klachtenfunctionaris@babycarekraamzorg.nl. Uw klacht zal in eerste instantie in behandeling genomen worden door en in samenspraak met ons kwaliteitsteam. Indien de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden bieden wij u de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze onafhankelijke klachtenfunctionaris van BO geboortezorg http://bogeboortezorg.nl/contact/

Klachtenprocedure client (V1 22-1-2019)

Babycare Kraamzorg uitleg klachtenregeling Bo geboortezorg

 

Kwaliteit kraamverzorgende

Onze gediplomeerde kraamverzorgenden zijn uitstekend opgeleid en hebben jarenlange ervaring. BabyCare hecht er grote waarde aan dat onze kraamverzorgenden regelmatig actuele bijscholingen volgen, zodat u gegarandeerd bent van de beste zorg. Om dit te bereiken biedt BabyCare meerdere malen per jaar een scholingsprogramma aan.

kwaliteit-borstvoeding

Hierdoor zijn al onze kraamverzorgenden in het bezit van de volgende certificaten;

  • Begeleiding bij borstvoeding
  • Vroegsignalering
  • Kinder EHBO
  • (vroegtijdige) begeleiding bij bevalling
  • Complicaties tijdens en na de bevalling

Daarnaast beschikt BabyCare over kraamverzorgsters met de volgende specialisaties;

  • Nazorg bij keizersnede
  • Couveuse nazorg
  • Meerlingenzorg
  • Moederzorg bij ziekenhuisopname van uw baby
  • Kraamzorg na adoptie

 

Meldcode_banner-336-x-280_PAARS-4

Meldcode

Professionals werkzaam in de gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en onderwijs, zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode is een overzichtelijk vijf stappenplan wat ons als organisatie ondersteunt bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Voor meer info omtrent deze meldcode verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode