Uren kraamzorg

Aantal uren kraamzorg

Het aantal uren en dagen kraamzorg die u nodig hebt zijn afhankelijk van uw gezinssituatie, het verloop van de bevalling en uw herstel na de bevalling. Hier zijn landelijke richtlijnen voor die elke kraamzorgorganisatie op dezelfde manier toepast. Indien er geen bijzonderheden zijn is dit 45 tot 49 uur verdeeld tot en met de achtste dag na de bevalling.

Regelen van mantelzorg

De verzorging en begeleiding van u en uw kindje hebben altijd de prioriteit van de kraamverzorgende. Wanneer de aandacht van de kraamverzorgende voornamelijk uit gaat naar u en uw baby, dan komen de huishoudelijke taken op de tweede plaats.

De landelijke richtlijnen gaan ervan uit dat u zelf mantelzorg inschakelt. Met mantelzorg wordt bedoeld de hulp die we vrijwillig aan elkaar geven en die we krijgen van: de partner, huisgenoten, oma of opa, de buren. De kraamverzorgende doet licht huishoudelijke taken die direct te maken hebben met de zorg voor u en uw kindje. Voor de éxtra huishoudelijke taken, die de kraamvrouw tijdelijk niet zelf kan doen, wordt de mantelzorg ingeschakeld. In overleg neemt de kraamverzorgende de verzorging van andere kinderen binnen het gezin op zich,  het in huis halen van de boodschappen en het bereiden van de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat u zelf tijdig afspraken maakt over de mantelzorg binnen uw eigen omgeving, voor de periode na de bevalling.

Wanneer weet u hoeveel uren kraamzorg u krijgt?

Tijdens het intakegesprek, na de bevalling én gedurende de verzorging kan worden bepaald hoeveel kraamzorg er nodig is om u optimaal te kunnen verzorgen en ondersteunen.

Tijdens de intake wordt het aantal uur kraamzorg bepaald door onder andere:

  • Hoe verloopt de zwangerschap
  • Hoe zijn eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen verlopen
  • Wat is uw medische situatie en die van eventuele andere kinderen
  • Gaat u borstvoeding of flesvoeding geven
  • Hoe is uw woonsituatie
  • Wat zijn uw persoonlijke wensen en behoeften

Meer of minder uren

Bij het starten van de kraamzorg wordt bekeken of de toegekende uren tijdens de intake nog van toepassing zijn. Wanneer er onverhoopt complicaties zijn tijdens de bevalling, kan het zijn dat u minder snel herstelt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de begeleiding bij de borstvoeding meer aandacht vraagt.

Wanneer uw kraamverzorgende zo’n situatie signaleert, geeft zij dat aan bij uw verloskundige. Uw verloskundige kan dan besluiten om extra uren te indiceren. Behalve extra uren binnen de standaard acht dagen, kan zij een verlenging van twee dagen indiceren. Dan zult u kraamzorg ontvangen tot en met de tiende dag, gerekend vanaf de dag van bevalling.

kraamzorg luier verschonen

Aantal uren bij thuisbevalling?

Wanneer u kiest voor een thuisbevalling of onverwachts thuis bevalt, worden deze uren niet in mindering gebracht op het aantal uren kraamzorg.

Extra uren bij de thuisbevalling

Wanneer u kiest voor een thuisbevalling, zal de verloskundige tijdens de bevalling aangeven wanneer de kraamverzorgende opgeroepen moet worden voor assistentie. De kraamverzorgenden van BabyCare Kraamzorg zijn 24 uur per dag beschikbaar, zodat zij binnen de gestelde tijd na de oproep bij u aanwezig kunnen zijn. De verloskundige roept de kraamverzorgende op wanneer zij dat noodzakelijk acht. De kraamverzorgende komt dan meestal binnen terwijl u al druk bezig bent met het opvangen van weeën of zelfs al aan het persen bent.

Wanneer u het prettig vindt dat de kraamverzorgende al vroeg bij de bevalling aanwezig is, kan de kraamverzorgende ook al vroegtijdig opgeroepen worden. Maak dit kenbaar tijdens de intake en bespreek het ook met uw verloskundige, zodat uw verloskundige rekening kan houden met een vroegtijdige oproep voor assistentie. Deze extra uren vóór de bevalling worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd wel rekening met de eventuele eigen bijdrage.

Aantal uren bij ziekenhuisbevalling

Wanneer u in het ziekenhuis bevalt en u verblijft daar langer dan 1 nacht, dan worden de ziekenhuisdagen van de kraamdagen afgehaald. Er wordt dan gerekend vanaf de dag van bevalling tot de ontslagdag. Op de ontslagdag behoudt u uw recht op de uren kraamzorg.

Aantal uren kraamzorg bij ziekenhuisopname

Wanneer u en uw kindje de eerste tien dagen, gerekend vanaf de bevalling, in het ziekenhuis verblijven, vervalt de reguliere kraamzorg. Als u en uw kindje ná de tiende dag thuiskomen, kan er, afhankelijk van uw zorgverzekering, couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg geleverd worden.

Couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg valt uitsluitend binnen een aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg uw polisvoorwaarden alvorens u de couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg aanvraagt.

Indien u alleen een basisverzekering heeft, wordt er geen couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg vergoed. Als u dan toch nog kraamzorg wenst te ontvangen, dan kunt u dat tegen particuliere tarieven aanvragen.*

Wanneer uw kindje nog in het ziekenhuis moet verblijven, maar u mag zelf vóór of op de tiende dag naar huis, dan heeft u zelf nog recht op kraamzorg. Overleg dan met BabyCare aan welke zorg u behoefte heeft, dan stemmen wij dat zo goed mogelijk af op uw wensen.

Extra kraamzorg uren

Sommige aanvullende pakketten van zorgverzekeraars omvatten extra uren kraamzorg. Deze uren kraamzorg ontvangt u boven op de geïndiceerde uren tijdens uw intake. Of u hier recht op hebt kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden of u kunt dit navragen bij uw verzekeraar. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u dat bij aanmelding kenbaar maken. Dan houden wij daar alvast rekening mee in onze planning.

Vallen extra uren kraamzorg niet binnen uw polisvoorwaarden, maar wilt u wel lekker genieten van extra aandacht voor u en het gezin? Dan kunt u particulier kraamzorg uren bijkopen.*

Kraamzorg in het buitenland

Woont u buiten de grenzen van Nederland, maar wilt u wel gebruik maken van een kraamverzorgende van BabyCare? Dat is mogelijk!

Regelmatig ontvangen wij aanvragen voor kraamzorg in het buitenland. In deze gevallen wordt een kraamverzorgende gevraagd zich voor u beschikbaar te houden. De tarieven voor zorg in het buitenland wijken af van de standaard tarieven voor kraamzorg in Nederland. Op uw verzoek zullen wij een offerte voor u opmaken.

*: Particuliere tarieven zijn op te vragen bij het hoofdkantoor te Bussum of via de contact pagina

Contact

Wilt u meer informatie over ‘wat is kraamzorg’ ? Neem gerust contact met ons op of meld u direct aan voor de beste kraamzorg aan moeder en kind!