VSV deelname

BabyCare kraamzorg maakt deel uit van een aantal Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) binnen ons werkgebied.

Een VSV is een samenwerking tussen professionals binnen de geboortezorg. Wij werken nauw samen om zwangeren en kersverse ouders de beste zorg te geven. Een VSV bestaat uit verloskundigen (1e lijn), verloskundigen (2e lijn), gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en kraamzorgorganisaties.

Binnen dit samenwerkingsverband werken wij aan verbetering van de (integrale) geboortezorg in Nederland.

  • Wij maken afspraken, richtlijnen en protocollen over de geboortezorg binnen de regio’s
  • Wij monitoren de kwaliteit van de aangeboden geboortezorg en ontwikkelen verbeterplannen
  • Wij voeren gezamenlijk overleg, houden casusbesprekingen om de kwaliteit te blijven ontwikkelen en te innoveren
  • Wij volgen regelmatig scholing/training

BabyCare is aangesloten bij de volgende VSV’s;

Almere (Flevoziekenhuis); VSV Preall

Blaricum (Tergooi Ziekenhuis); VSV Gooi & Vechtstreek

Amersfoort (Meander Medisch Centrum); VSV VIVA

Ede (Gelderse vallei ziekenhuis); VSV Gelderse Vallei

Harderwijk (Sint Jansdal ziekenhuis); VSV Harderwijk

Utrecht (Diakonessenhuis); VSV Eendracht

Utrecht (St. Antoniusziekenhuis); VSV Uniek

Utrecht (Wilhelmina Kinder Ziekenhuis); VSV Alliant

Den Haag (Haags Medisch Centrum); VSV Haaglanden

Den Haag (Haga Juliana Geboortecentrum); VSV Haga en IGO partner Haga Juliana Geboortecentrum