Kwaliteitszorg

BabyCare Kraamzorg levert echte kwaliteitszorg. Wij zijn aangesloten bij verschillenden instanties die deze kwaliteit toetsen en waarborgen.

SBB Erkend leerbedrijf

BabyCare Kraamzorg is door SBB erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het VMBO en MBO een volwaardige leerwerkplek te bieden. In onze organisatie kunnen leerlingen de leerdoelen behalen die voor de opleiding gesteld zijn.

KCKZ

Wij dragen er zorg voor dat 100% van onze kraamverzorgende geregistreerd staan bij het Kennis Centrum Kraamzorg.
Het Kwaliteitsregister is een eenvoudig hulpmiddel voor kraamverzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee als professionals aan de eisen van de beroepsgroep voldoen.

EHBO certificaat

Onze kraamverzorgenden zijn in het bezit van het Eerste Hulp aan kinderen-certificaat. Dit betekent dat wij niet alleen juiste en verantwoorde Eerste Hulp aan volwassenen kunnen bieden, maar ook aan kinderen en zuigelingen.