Coronavirus

Laatste update 22-01-2021

Al enkele maanden hebben wij in Nederland te maken met het Coronavirus (COVID-19). Er gelden weer meer ingrijpende maatregelen sinds 15 december 2020 en Nederland kent een strenge lockdown tot en met 9 februari 2021.  

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok tussen 21:00 en 04:30 uur. Als het noodzakelijk is dat u wel naar buiten gaat dan moet u het formulier “eigen verklaring avondklok” bij u hebben; Eigen+verklaring_avondklok Rijksoverheid

Zwangeren, kraamvrouwen en hun familieleden dienen dezelfde maatregelen in acht te nemen als alle andere personen. Voor iedereen blijft gelden; houdt afstand en neem alle hygiëne maatregelen in acht. 

BabyCare kraamzorg levert gewoon kraamzorg aan huis en assisteert bij bevallingen. Wij hechten grote waarde aan de goede gezondheid van onze cliënten en medewerkers. Daarom houden wij ons strikt aan de maatregelen. 

Voorrang testbeleid zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers krijgen voorrang om zich te laten testen. Toch duurt het soms enkele dagen voordat de uitslag bekend is. Tot de uitslag bekend is mogen zij niet werken. Dit betekent dat de vraag naar kraamzorg soms groter is dan het aantal beschikbare kraamverzorgenden. Dit kan ervoor zorgen dat wij (tijdelijk) minder uren kraamzorg kunnen bieden dan vooraf afgesproken was. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en bieden u alvast onze excuses hiervoor aan.

Richtlijnen

BabyCare kraamzorg volgt te allen tijde de richtlijnen van rijksoverheid, het RIVM en de GGD en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of er bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden. Wij geven nadrukkelijk aan: volg alleen de informatie op die direct uitgebracht wordt door de overheid (www.rijksoverheid.nl), het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus), en de GGD (www.ggd.nl).

Ook volgt BabyCare de richtlijnen van de branche organisatie BO geboortezorg en het kenniscentrum kraamzorg en maakt daarnaast met alle samenwerkingspartijen, waaronder verloskundigen en ziekenhuizen, regionale afspraken die mogelijk iets kunnen afwijken van de algemene richtlijnen die BO geboortezorg en het kenniscentrum kraamzorg aangeven. Wij blijven namelijk nog voorzichtig om de continuïteit van de kraamzorg te kunnen waarborgen.

Op dit moment geldt voor iedereen in Nederland dat je moet thuisblijven wanneer je last hebt van luchtwegklachten, verkoudheidsklachten, griepverschijnselen en/of koorts. Wanneer iemand uit je gezin koorts heeft, dan geldt voor ALLE gezinsleden: thuis blijven! Alleen bij ernstige klachten kan er TELEFONISCH contact opgenomen worden met de huisarts

Zwangerschap

De ontwikkeling van het Corona virus is best spannend. Als u zwanger bent of net een kindje heeft gekregen maakt u zich hier misschien zorgen over. U hoeft u geen extra zorgen te maken. Het virus lijkt net zo te verlopen als bij niet zwangeren. Er gelden ook geen aanvullende voorschriften voor zwangeren. Het corona virus lijkt niet gevaarlijk te zijn voor een zwangerschap. Lees hier meer over op;

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap 03112020-

veelgestelde-vragen-over-Corona-voor-zwangeren

De Intake en Kraamweek

BabyCare kraamzorg levert nog gewoon kraamzorg aan huis en assisteert bij bevallingen. Naar aanleiding van de overheidsadviezen wordt de intake telefonisch uitgevoerd in plaats van aan huis.  Tijdens de bevallingsassistentie en de kraamtijd dragen onze medewerkers een mondmasker én handschoenen. De volgende (tijdelijke) maatregelen kunnen voor u van toepassing zijn;

Intake

 • Wij dragen een mond-neusmasker
 • Tijdens de lockdown tot en met 9 februari 2021 worden alle intakes op afstand uitgevoerd, telefonisch of beeldbellen. Wij verzoeken u vriendelijk vooraf de hoogte van uw bed op van de grond af tot de bovenkant van het matras op te meten. Dan kan de intaker eventueel direct een bestelling voor bedklossen e.d. voor u aanvragen

Bevalling en kraamzorg

 • Babycare assisteert de verloskundige bij de niet-medische bevallingen. De kraamverzorgende draagt een medisch mond-neusmasker tijdens de bevalling en een mond-neusmasker en handschoenen tijdens de gehele kraamtijd wanneer zij in dezelfde ruimte is met meerdere personen.
 • We proberen wisseling in de kraamzorg zo veel mogelijk te vermijden. Dit kan betekenen dat, bij bijvoorbeeld een laat ontslag uit het ziekenhuis, u een opstart krijgt door middel van beeldbellen.
 • De kraamverzorgende zal tijdens haar werkzaamheden het fysieke contact zo veel mogelijk beperken. Toch is dit bijna niet te vermijden in ons beroep. Daarom zal de kraamverzorgende heel zorgvuldig te werk gaan en de richtlijnen en adviezen zoveel mogelijk opvolgen. De begeleiding van borstvoeding probeert zij zo veel mogelijk op afstand te geven, en zal voornamelijk naast u zitten in plaats van tegenover u. De verzorging van de baby laat zij zo veel mogelijk aan de ouders zelf over. De kraamverzorgende draagt een mondmasker en handschoenen. Indien er sprake is van verdenking of vastgestelde Corona besmetting binnen je gezin dan zal de kraamverzorgende met extra beschermingsmiddelen aan het werk gaan.
 • Indien u en/of uw partner binnen 1,5 meter van de kraamverzorgende aanwezig bent, bijvoorbeeld tijdens het in bad doen van de baby of bij begeleiding van de borstvoeding, dan adviseren wij u om ook een mondmasker te dragen.
 • Wanneer u of uw partner of gezinslid positief is getest en in quarantaine zit dan is het noodzakelijk dat u een mondmasker draagt gedurende de aanwezigheid van de kraamverzorgende.

Bezoek ontvangen tijdens de kraamtijd

 • Het dringende advies is om geen kraambezoek te ontvangen als de kraamverzorgende aan het werk is. Ook buiten de werktijden van de kraamverzorgenden adviseren wij om zo min mogelijk bezoek te ontvangen rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid. Dat is niet leuk, maar wel veiliger. We verwachten dat iedereen hier begrip voor heeft en dit advies opvolgt.
 • Als er buiten de werktijden van de kraamverzorgende toch bezoek komt,  maximaal 1 bezoeker per dag, houdt dan de volgende richtlijnen aan;
 • Bezoek is vrij van klachten
 • Bezoek wast en desinfecteert handen voor binnenkomst
 • Bezoek houdt 1,5 – 2 meter afstand
 • Niet meer dan 1 bezoeker van buitenaf (>13 jaar) ontvangen per dag.
 • De kraamverzorgende, verloskundige of andere zorgverleners tellen mee als bezoek, ons advies is; ontvang naast hen niemand anders.
 • Het kenniscentrum kraamzorg heeft een Instructiekaart afgegeven voor de kraamzorg, dit is een richtlijn. BabyCare kraamzorg heeft met de verloskundigen en ziekenbuizen per regio afspraken gemaakt over het ontvangen van bezoek tijdens de kraamtijd en/of de bevalling. Op basis hiervan hanteert BabyCare de volgende richtlijnen;

Bezoek Kraamtijd

Onder 1 bezoeker van buitenaf vallen niet;

1) de (leerling) kraamverzorgende

2) de verloskundige en/of JGZ medewerkers

Bezoek tijdens de bevalling

Afhankelijk van de grootte van de ruimte i.v.m. bewaren 2 meter afstand ontvangt u alleen voor de noodzakelijke zorg;

1) Kraamverzorgende

2) Verloskundige

Géén familie of vriend(in) van buiten het gezin bij de bevalling i.v.m. 2 meter afstand bewaren in kleine ruimte.

Inzet kraamverzorgenden in opleiding

Kraamverzorgenden in opleiding die al in de afrondingsfase van hun opleiding zitten krijgen geen begeleider meer mee in het gezin. Er zal wel 3 keer daags contact zijn door middel van beeldbellen. De inzet van kraamverzorgenden in opleiding die nog volledig mee moeten lopen met een gediplomeerd kraamverzorgende wordt zorgvuldig overwogen. Zij worden alleen ingezet wanneer;

 • Werkbegeleider en leerling beiden geen symptomen hebben
 • Kraamvrouw en gezin geen klachten hebben
 • Er voldoende bewegingsruimte in huis is om voldoende afstand te kunnen houden
 • Bij voorkeur inzet bij kraamvrouw met 1e kind

Noodzakelijke lichamelijke controles worden door 1 verzorgende uitgevoerd.

Bereikbaarheid kantoor

Onze kantoormedewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis. Er zijn middelen beschikbaar om de werkzaamheden zo veel mogelijk door te laten gaan zoals iedereen gewend is. Op afspraak kan er eventueel een medewerker aanwezig zijn op kantoor, bijvoorbeeld wanneer er een kolf gehuurd/geretourneerd moet worden. We zijn gewoon bereikbaar via ons telefoonnummer 088-0157300.

Besmetting

Syptomen cliënt of gezinslid

Ervaart u of uw gezinslid symptomen die passen bij het Corona virus meld dit telefonisch bij BabyCare kraamzorg zodat wij maatregelen kunnen treffen t.a.v. het leveren van bevallingsassistentie/kraamzorg bij u thuis. De kraamverzorgende kan zich hierop voorbereiden en extra beschermende kleding dragen. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Symptomen medewerker

Onze medewerkers hebben meldplicht zodra zij symptomen ervaren die passen bij het Corona virus. Bij lichte of milde klachten zonder koorts wordt er overlegd en beoordeeld of de medewerker aan het werk kan, eventueel met extra beschermingsmiddelen. Bij ernstige klachten waaronder koorts, wordt de medewerker niet ingezet.

Tips om besmetting te voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten en blijf thuis.
 • Als je geen klachten hebt, werk vanuit thuis of probeer je werktijden te verspreiden.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Voorleesboek corona

Ook kinderen kunnen vol vragen en twijfels zitten over het coronavirus. Er is een goed voorleesboekje verschenen dat op kinderlijke wijze veel informatie geeft.

Corona kinderboek.pdf (applicatie/pdf)

Meer weten?

Voor meer informatie kan je ook kijken op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Voor het actuele nieuws over het coronavirus kijk je hier: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.  Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351 van het RIVM. Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Regionale afspraken en laatste updates

Den Haag

Haga Juliana geboortecentrum film over bevallen in het Haga Juliana Geboortecentrum tijdens Corona

Kenniscentrum Kraamzorg

Instructiekaart voor het kraamgezin