Coronavirus

Laatste update 16-03-2022

Corona (COVID-19)

Op 15-03-22 heeft minister Kuipers tijdens de persconferentie bekend gemaakt vanaf 23 maart de landelijke Covid-19 maatregelen los te laten. Het is daarom niet realistisch om in de kraamzorg wel aan maatregelen vast te blijven houden. Echter is er bij veel kraamzorgorganisaties sprake van capaciteitsproblematiek t.g.v. van quarantaine van zorgmedewerkers. Daarom heeft de Taskforce Covid-19 besloten om de Covid-19 maatregelen in de kraamzorg los te laten, maar organisaties met capaciteitsproblemen de mogelijkheid te geven om bepaalde maatregelen voorlopig te blijven hanteren.

De Taskforce Covid-19 adviseert om de maatregelen specifiek voor de kraamzorg te laten vervallen. Dat betekent dat beeldbellen niet langer geadviseerd wordt, en dat de adviezen rondom kraamvisite vervallen.

Uitzonderingen bij capaciteitsproblematiek:

Voor organisaties die capaciteitsproblemen ondervinden ten gevolge van zorgmedewerkers die in quarantaine moeten is er de mogelijkheid om de eerder geldende maatregelen voor de kraamzorg aan te houden. Het gaat hierbij om:

  • Beeldbellen i.p.v. een fysieke intake (intake aan huis);
  • Advies om geen kraamvisite ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is en/of een maximum van 2 bezoekers per dag.

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

Inzet kraamverzorgenden in opleiding

Kraamverzorgenden in opleiding krijgen weer gewoon een begeleider meer mee in het gezin.

Bereikbaarheid kantoor

Onze kantoormedewerkers zijn weer aanwezig op kantoor en daarbij zijn wij gewoon bereikbaar via ons telefoonnummer 088-0157300.

Besmetting: 

Syptomen cliënt of gezinslid

Ervaart u of uw gezinslid symptomen die passen bij het Corona virus meld dit telefonisch bij BabyCare kraamzorg zodat wij maatregelen kunnen treffen t.a.v. het leveren van bevallingsassistentie/kraamzorg bij u thuis. De kraamverzorgende kan zich hierop voorbereiden en extra beschermende kleding dragen indien nodig. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Symptomen medewerker

Onze medewerkers hebben meldplicht zodra zij symptomen ervaren die passen bij het Corona virus. Bij lichte of milde klachten zonder koorts wordt er overlegd en beoordeeld of de medewerker aan het werk kan, eventueel met extra beschermingsmiddelen. Bij ernstige klachten waaronder koorts, wordt de medewerker niet ingezet.

Tips om besmetting te voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en doe eventueel een zelftest.
  • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Voorleesboek corona

Ook kinderen kunnen vol vragen en twijfels zitten over het coronavirus. Er is een goed voorleesboekje verschenen dat op kinderlijke wijze veel informatie geeft.

Corona kinderboek.pdf (applicatie/pdf)

Meer weten?

Voor meer informatie kan je ook kijken op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Voor het actuele nieuws over het coronavirus kijk je hier: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.  Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351 van het RIVM. Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Regionale afspraken en laatste updates

Den Haag

Haga Juliana geboortecentrum film over bevallen in het Haga Juliana Geboortecentrum tijdens Corona

Kenniscentrum Kraamzorg

Instructiekaart voor het kraamgezin